Nová aplikácia Festool Work

Nová aplikácia Festool Work

Nová aplikácia Festool Work je perfektný nástroj na zaistenie podrobného prehľadu o vlastnom náradí, využívaní rôznych služieb Festool a sieťové spojenie akumulátorov. Pre veľmi jednoduchú digitálnu správu vlastného náradia.


Výhody aplikácie Festool Work:

  • Podrobný prehľad registrovaného náradia Festool, napr. dátum kúpy, predajca, záručná doba.
  • Dodatočné informácie o akumulátore s možnosťou Bluetooth®, ako sú nabitie, stav, posledný kontakt.
  • SERVIS Festool: jednoduché prihlásenie k záruke all-inclusive, kontakt so spoločnosťou Festool.
  • Zahrnuté vyhľadávanie predajcu – aj medzinárodne
  • Prepojenie na aplikáciu Festool Order, pomocou ktorej môžete jednoducho, zrozumiteľne a prehľadne nájsť a spravovať príslušenstvo a spotrebný materiál, vytvárať nákupné zoznamy a napr. e-mailom ich zaslať obchodníkovi.


Funkcie aplikácie Festool Work:

  1. Náradie - V časti „Náradie“ je k dispozícii rozsiahly prehľad o všetkom registrovanom náradí Festool – či už konvenčnom, alebo s možnosťou Bluetooth®. Okrem toho možno jednoducho registrovať a pridávať ďalšie náradie Festool.
  2. Servis - V časti „Service“ možno vyhľadávať kontaktné osoby a údaje, prihlasovať náradie na záruku all-inclusive.
  3. Predajca - Tu možno vyhľadávať predajcov v určitom regióne/okruhu – aj medzinárodne. Predajcov možno taktiež ukladať ako obľúbené.
  4. Aplikácie - V zložke „Apps“ nájdete prehľad všetkých dostupných aplikácií Festool, ktoré možno stiahnuť a nainštalovať.
  5. Profil - V časti „Profil“ možno vykonávať zmeny a aktualizácie účtu myFestool.

Prehrať videoApp Store alebo v Google Play.