Reklamácie

Vážený zákazník!

V prípade, že si prajete uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady spotrebného tovaru (záručnú reklamáciu), postupujte podľa pokynov uvedených tu.

Reklamačný protokol nájdete tu:

REKLAMAČNÝ PROTOKOL.docx


V prípade, že si prajete reklamovať prepravu tovaru, teda poškodenie, zničenie či stratu zásielky, prosím, postupujte podľa pokynov pri reklamovaní tovaru poškodeného pri preprave.


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 908 974 869 alebo e-mailom na shop@maxnaradie.sk. Adresa pre zasielanie:

Karol Kašubjak - MAX

Matičné námestie 2492

022 01 Čadca